Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sekcja Kadrowo-Organizacyjna


 


Imię i nazwisko: kpt. inż. Arkadiusz Kowalczyk
Funkcja: Kierownik Sekcji
telefon: 32-241-10-08 wew. 203
email: akowalczyk@straz-chorzow.pl
godziny przyjęć interesantów: 7:30-15:30


 

Imię i nazwisko: mgr Barbara Gubała
Funkcja: Starszy Inspektor
telefon: 32-241-10-08 
email: bgubala@straz-chorzow.pl
godziny przyjęć interesantów: 7:30-15:30

  

Zadania Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej
Powrót do strony głównej