Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Podstawa prawna działalności:1. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r. ze zm).

2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. Nr 91 poz. 598 z późniejszymi zmianami.

4. Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE KONSULTACYJNE EMD POLSKA Sp. z o.o.

DOKUMENT DO POBRANIA