Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

 

WITAMY


KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW
ul. Katowicka 123
telefon: (032) 241-09-77
fax: (032) 241-10-09
email: sekretariat@straz-chorzow.pl
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30


Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Bilans

Rzis

Informacje dodatkowe

Zestawienie zmian w funduszu

 


Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
link

 


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Prosimy o zapozanie z Klauzulą Informacyjną która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą.
klauzula informacyjna.pdf

 


 

Informacja o rejestrze danych osobowych:

Informacja.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działan ratowniczych przez jednostki ochrony ppoz.

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony ppoż. mających dostęp do SWD PSP

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów SWD PSP